collage_object

waldorfpedagogik

Att värna om barndomen är att värna om den fria leken

Waldorfpedagogik, en pedagogik för att utveckla hela människan.
Tanke - känsla - vilja. 
På förskolan handlar det om viljan, det är där barnen i åldern 1-7 år befinner sig.

Waldorfpedagogiken följer året och dess växlingar, det har vi med oss i allt vi gör. Att medvetet leva med i årstidsförloppet. 

Vi väver in sånger, ramsor, lekar, dockspl, danslekar, sagor, drama, hantverk, målning och inte minst färgen som helande inslag under lekskoleåret. 

”Varje uppfostran är självuppfostran,
och vi är egentligen som lärare och uppfostrare bara omgivningen för barnet som uppfostrar sig självt.

Vi måste skapa den gynnsammaste miljön, för att därigenom barnet, med hjälp av oss, kan fostra sig så, som det genom sitt innersta öde måste fostra sig”.
- Rudolf Steiner