Waldorflekskolan i hardeberga

Välkommen till Hardeberga waldorflekskola! 
Här erbjuder vi en förskola med waldorfpedagogik inspirerad av Rudolf Steiner. I fokus ligger leken och genom den lär barnen för livet. Lekskolan är belägen i en lugn och vacker bymiljö med stora trädgårdar och en fantastisk utsikt över åkrar och blommande rapsfält. Utemiljön tillgodoser barnens behov av rörlighet och ger dem fina möjligheter att skapa, klättra och leka. 

Lekskolan består av fem hemvister - Backebo Östan, Backebo Västan, Tomtebo, Lillebo och Pyttebo.

Du kan läsa mer om respektive grupp under fliken "vår lekskola". Totalt har vi  plats för 62 barn på hela förskolan.