collage_object

Styrelsen

Stiftelsens styrelse från 2020-05-12 :

Ordförande: Eva Horn

Ledamöter: 
Sara De Los Santos
Eva Halling
Christopher Mathieu
Ylva Mendes

Suppleanter:
Tullia Mednickson
Kia Sjösten 

Valberedning: 

Stiftelsens styrelse har delegerat rektorsansvaret till Cia Håkansson.
Cia Håkansson har delegerat arbetsuppgifter till medarbetare och mandatgrupper.

För kontakt med styrelsen:
styrelsen@hardebergawaldorfforskola.se
 

NYHETSBREV STYRELSEN