collage_object

Styrelsen

Stiftelsens styrelse från 2021-05-04 :

Tillförordn. ordf.: Eva Halling (medarbetare)

Ledamöter: 
Sara De Los Santos (medarbetare)
Eva Horn (medarbetare)
Christopher Mathieu (fd. vh)
Ylva Mendes (vh)

Suppleanter:
Cecilia Liedman (vh)
Oscar Lagerblad (vh)

Valberedning: Julia Håkansson (medarbetare)

Stiftelsens styrelse har delegerat rektorsansvaret till Cia Håkansson.
Cia Håkansson har delegerat arbetsuppgifter till medarbetare och mandatgrupper.

För kontakt med styrelsen:
styrelsen@hardebergawaldorfforskola.se

NYHETSBREV STYRELSEN

Nyhetsbrev från styrelsen 18 november 2021
Onsdagen den 17 november kl.17.30 träffades vi på Backebo för vårt sista möte år 2021. Denna gång hade vi en gedigen dagordning att gå igenom, många små punkter som behövde prickas av, men även stora punkter som krävde sin tid och sina samtal och reflektioner. Nästan alla i styrelsen hade glädjande nog möjligheten att närvara vid detta möte.
Vi gick bl.a. igenom status på nybygget av vårt småbarnshus Ängabo. Vi fick en fin uppdatering om hur vi ligger till i byggnadsskedet och även ekonomiskt. Vi har bl.a. gjort en omvärdering av byggnaden då den senaste värderingen gjordes april 2020 och läget för fastighetsvärden förändrats sedan dess. Vi är mycket stolta och känner stor tacksamhet inför alla som hjälper till med att förverkliga vår önskan om ett eget småbarnshus på lekskolan. 
Cia gav oss en ekonomisk rapport och delade budget för kommande år.
Vi samtalade om praktiska beslut, förhållningssätt och synpunkter ang. arbetsuppgifter vad gäller anställningskriterier m.m. Stora och svåra frågor som kräver sin tid, efterforskningar men även klokhet och erfarenhet. Denna kväll avslutades sedan med magarna fulla av god fika och sinnet fullt av tacksamhet och glädje över vår fina lekskola och alla medarbetare, barn och vårdnadshavare som gör, och har gjort, vår lilla lekskola så otroligt värdefull för så många barn och vuxna genom åren.
I slutet på januari har vi 2022 års första styrelsemöte. Vi skiljdes med en önskan om en god jul och ett gott nytt år, på återseende i januari och tack alla ni i styrelsen för all tid och all uthållighet ni visat detta knepiga år 2021 då Corona satt allas tålamod, men även i vissa fall liv, på prov.
/Eva Horn, Ordförande i styrelsen för Stiftelsen Rudolfsteinerlekskolan i Hardeberga