collage_object

Styrelsen

I stiftelsens styrelse sitter för närvarande :
Ordförande: Sara De Los Santos
Sekreterare: Katarina Cronqvist
Ledamöter: Kia Sjösten, Christopher Mathieu och Cecilia Håkansson

Stiftelsens styrelse har delegerat förskolechefansvaret till Eva Halling.
Eva Halling har delegerat arbetsuppgifter till medarbetare och mandatgrupper.

För kontakt med styrelsen:
styrelsen@hardebergawaldorfforskola.se