collage_object

Styrelsen

I stiftelsens styrelse sitter för närvarande :
Ordförande: Eva Halling
Sekreterare: Kia Sjösten
Ledamöter: Sara De Los Santos, Cecilia Elsiesdotter, Christopher Mathieu
Suppleant: Ylva Mendes, Katarina Cronqvist
Valberedning: Julia Håkansson

Stiftelsens styrelse har delegerat förskolechefsansvaret till Cia Håkansson
Cia Håkansson har delegerat arbetsuppgifter till medarbetare och mandatgrupper.

För kontakt med styrelsen:
styrelsen@hardebergawaldorfforskola.se