collage_object

Styrelsen

Stiftelsens styrelse från 2021-05-04 :

Ordförande: Eva Horn (medarbetare)

Ledamöter: 
Sara De Los Santos (medarbetare)
Eva Halling (medarbetare)
Christopher Mathieu (fd. vh)
Ylva Mendes (vh)

Suppleanter:
Tullia Mednickson (fd. vh)
Oscar Lagerblad (vh)

Valberedning: Julia Håkansson (medarbetare)

Stiftelsens styrelse har delegerat rektorsansvaret till Cia Håkansson.
Cia Håkansson har delegerat arbetsuppgifter till medarbetare och mandatgrupper.

För kontakt med styrelsen:
styrelsen@hardebergawaldorfforskola.se

NYHETSBREV STYRELSEN