collage_object

KALENDARIUM LÄSÅRET 2021/2022

Vårterminen 2022
Januari
Onsdag 26 jan               Sista dag att anmäla de barn som behöver barnomsorg v.8,sportlovet.
                                              Maila till lovanmalningar@hardebergawaldorfforskola.se
Februari
Fredag 18 feb                Studiedag - Lekskolan är stängd
Vecka 8                            Sportlov 21 – 25 februari*
Under vecka 8 (och 15) erbjuder Lekskolan en dag för föräldrasamtal. Var barngrupp för sig återkommer med i god tid med datum och tider och i vilken form.
 
Mars
Fredag 4 mars                Solfest för barnen på lekskolan
Onsdag 16 mars             Sista dag att anmäla de barn som behöver barnomsorg v.15, 11/4 – 14/4 under påsklovet*                                                                   Maila till  lovanmalningar@hardebergawaldorfforskola.se     
Onsdag 16 mars              Föräldramöte Östan
Tisdag 29 mars                Föräldramöte Västan
Onsdag 30 mars             Föräldramöte Tomtebo
 
April
Torsdag 7 april              Påskfest för barnen
 
Lördag 9                       Trädgårdsarbetsdag kl 10-15
                                          Vi vårstädar, planterar och gör fint i trädgårdarna. Lekskolan bjuder på lunch kl 12.30. Om barnen                                            behöver lite fika innan så ta med det.

Vecka 15                            Påsklov 11/4 – 14/4  
Under vecka 15 (och 8) erbjuder Lekskolan en dag för föräldrasamtal. Var barngrupp för sig återkommer med i god tid med datum och tider och i vilken form.

Maj
Onsdag 25 maj              Sista dag att anmäla de barn som behöver barnomsorg v.26, den sista veckan innan                                                                            sommarlovet.
                                              Maila till lovanmalningar@hardebergawaldorfforskola.se

Fredag 27 maj                Studiedag - Lekskolan är stängd

Juni
Torsdag 9 juni         Lekskolans sommarfest. Tänk på denna tid om ni behöver ta ledigt från ert arbete. Vi vill påminna                                            om att denna fest är en överraskning för barnen, så håll den hemlig.                              
Tisdag 21 juni               Sista lekskoledagen med ordinarie fröknar
Onsdag 22 juni            Planerings- och efterarbetsdag - Öppet med vikarier och uteverksamhet
Torsdag 23 juni            Planerings- och efterarbetsdag - Lekskolan är stängd
Vecka 26                      Barnomsorg med vikarier för de barn som har anmälts till denna vecka.
 
Höstterminen 2022
Augusti
Onsdag 10/8           Välkomna tillbaka efter sommarlovet för de barn som redan går på Lekskolan. Nya barn bestämmer                                        tillsammans med respektive pedagog första dag för inskolning.
Fredag 19/8             Bjuder vi in till vårt traditionella Bullkalas kl. 14.