collage_object

KALENDARIUM LÄSÅRET 2022/2023


Höstterminen 2022
Augusti
Onsdag 10/8                Välkomna tillbaka efter sommarlovet för de barn som redan går på Lekskolan. Nya barn                                                                  bestämmer tillsammans med respektive pedagog första dag för inskolning.

Fredag 19/8                  Bjuder vi in till vårt traditionella Bullkalas kl. 14.
 

Tisdag 6 sept                Föräldramöte kl.17.30-19.30. Plats: Backebo
                                            Där träffas vi alla och presenterar oss för varandra. Vi berättar om Lekskolan och Waldorfped.  

Torsdag 8 sept             Utflykt Kulturens Östarp för Stjärnbarnen (barn f-17)  
 
Torsdag 22 sept          Skördefest på lekskolan
                                            Kl.15 bjuder vi på skördesoppa. Därefter dansar vi alla våra skördedanser
                                            Välkomna alla som kan!
 
Fredag 23 sept             Studiedag. Lekskolan är stängd
 
Onsdag 28 sept           Sista dag att anmäla de barn som behöver barnomsorg v.44, höstlovet.
                                            Maila till lovanmalningar@hardebergawaldorfforskola.se
                                            *(Genom att varva vardag med årstidernas högtider och lek med vila ges barnen en                                                 möjlighet till in- och utandning. Det skapar balans i barnets livssinne som ger hälsa                                                 och välmående. Det ger dem kraft att leka, socialisera och därmed utvecklas. Precis                                                 som nattens sömn ger oss nya krafter ger loven barnen (och de vuxna) en                                                 välbehövlig tid till vila och återhämtning. Barnen brukar komma tillbaka fulla av                                                                                livskraft och längtan efter sina kamrater. Vi månar väldigt mycket om att barnen får                                                 denna välgörande utandning och vila som loven ger och därför följer lekskolan                                                 Lunds Waldorfkolas alla lov)
 
Torsdag 29 sept          Mikaelifest för barnen på lekskolan
 
Onsdag 5 okt               Äppelmusteri hela dagen i trädgården
                                           Välkomna alla som vill och kan vara med och musta!
                     
Lördag 22 okt             Trädgårdsarbetsdag kl 10-15
                                           Vi höststädar och fixar i trädgårdarna. Lekskolan bjuder på lunch kl 12.30. Om barnen behöver                                                   lite fika innan så ta med det.
 
Vecka 44                       Höstlov
 
Måndag 7 nov           Studiedag. Lekskolan är stängd Reservation för ev. annat
                                          datum pga av flytt till Ängabo

 
Fredag 11 nov             Lyktfest på lekskolan kl. 17.30
                                          Vi tar gärna emot mjuk pepparkaka som vi kan bjuda på
 
Torsdag 17 nov          Gemensamt föräldramöte för Östan, Västan och Tomtebo kl.17.30-19.30
 
Tisdag 22 nov            Då stöper vi ljus på lekskolan

Onsdag 23 sept         Sista dag att anmäla de barn som behöver barnomsorg 2 -5 januari.
                                          Maila till lovanmalningar@hardebergawaldorfforskola.se

Lördag 26 nov           Adventspiral kl. 17 för de barn som är födda 2017 och 2018

Datum ej klart          Julmarknad

Onsdag 21 dec          Julfest för barnen och sista dag med ordinarie fröknar

Torsdag 22 dec        Öppet med vikarier

Fredag 23 dec          Har vi efterarbetsdag och förberedelser av vårterminen - Lekskolan är stängd och sedan har vi alla                                            ett härligt jullov.

2 – 5 jan                      Barnomsorg för de som har behov OBS! 5/1 Trettondedagsafton öppet till 13.