collage_object

Föräldraansvar

Att bli förälder på en waldorfförskola innebär ett medvetet och aktivt val.

Genom föräldramöten och utvecklingssamtal får du som förälder möjlighet att ta del av ditt barns utveckling och förskolans verksamhet. En förutsättning för en lyckad förskoletid är att du som förälder har ett intresse av och sätter dig in i vad waldorfpedagogik innebär eftersom det är den pedagogiken vi uteslutande arbetar med här på förskolan varje dag, i stort och smått. 

Att vara förälder på en waldorfförskola innebär också ett visst ideellt engagemang med städning, gemensamma trädgårdsarbetsdagar, styrelsearbete om intresse finns, gemensamma måltider (till exempel soppkvällar) och fina upplevelser på våra fester. Allt för att skapa en gemensam omsorg om era barns lekskola, möten och förtroende mellan er familjer och mellan alla våra familjer och lekskolan.

Det är en tradition att man som förälder städar på lekskolan, det ger bland annat en känsla av att man är delaktig. Genom att föräldrar städar sina barns vistelserum frigör vi medel som kommer våra barn tillgodo i form av hög personaltäthet och material och mat av god kvalité. 

Barnen känner stolthet ("det är min pappa som har städat") Det är glädjande att som förälder få se spår av ull och pågående tovningsarbeten, vått i vått målningar som hänger på tork, kottspill, kastanjer i hösttid eller att få mötas av en kvardrjöjd pepparkaksdoft (och kanske en och annan kvarglömd pepparkaka) efter baket i juletid.
En fantastisk möjlighet till inblick i ert barns vardag. 

HAFF Föräldraförening
Lunds Waldorfskola, Waldorflekskolan i Hardeberga och Waldorfbarnträdgården Solvinden har en föräldraförening, Haff. Ett roligt och givande sätt att engagera sig, mötas och få större inblick i våra fina förskolor/skola .
Alla med barn i någon av skolorna är medlem i Haff.
Adress till Haffs hemsida:  https://www.lundswaldorfforaldrar.se
Finns även en Facebook-grupp att gå med i: HAFF