collage_object

Backebo

När barnen är i åldern ca 3,5 till 6 år går de i storbarnsgrupp. På Backebo finns två storbarnsgrupper, Backebo Östan och Backebo Västan, med två huvudpedagoger i respektive grupp med 15 barn.
På Västan arbetar Hanna, Alexandra och Veronica.
På Östan arbetar Eva Halling, Monique, Sanna och Camilla.

På Backebo finns även köket och när maten lagas sprids väldigt goda dofter som verkligen stimulerar vår aptit.

Dagarna innehåller mycket fri lek där barnen övar sig på precis allt som hör livet till. Vi pedagoger är närvarande men har respekt för barnens lek och utför sysslor nära barnen.

Alla årstider följer som ett genomgående tema för hela förskolornas upplägg, läs mer under fliken waldorfpedagogik.

”Pedagogen skapar den bästa omgivningen för barnet att fostra sig själv. Fostran till frihet”