collage_object

Policy vid sjukdom

Generellt är det barnets allmäntillstånd, d.v.s. hur barnet äter, leker och orkar delta i förskolans normala aktiviteter (ex flera timmars utevistelse) som avgör när ett barn ska vara hemma eller inte efter en infektion.

Många gånger orkar ett barn vara aktivt hemma men orkar INTE vara med i barngrupp en hel dag. Du som förälder är expert på ditt barn och kan göra det rätta bedömningarna på hemmaplan. Förskolepersonalen som dagligen ser barnet i grupp har som uppgift att bedöma om ditt barn orkar med gruppgemenskapen eller inte.

Efter en längre sjukdomstid kan det vara klokt att låta barnet vistas kortare tid i barngruppen under de första dagarna.

Feber: Allmäntillståndet är det viktigaste tillsammans med temperaturen för att avgöra om barnet är sjukt eller inte. En feberfridag är en tumregel(utan febernedsättande medel) innan återgång till förskola. Detta i första hand med omtanke om barnet.
Magsjuka: Vid magsjuka är det viktigt att vara hemma i minst 24 timmar, räknat då från sista kräkningen eller diarrén, innan återgång till förskolan bör ske. Vid magsjuka i förskolan ska syskon stanna hemma pga. smittorisken.
Vinterkräksjuka: när många barn drabbas eller återupprepande magsjukor förekommit rekommenderas 48 timmar hemma. Vid dessa tillfällen kommer ytterligare information ges av personal/förskolechef. Tveksamhet=stanna hemma en dag extra. Vid vinterkräksjuka i förskolan ska syskon stanna hemma pga. smittorisken.
Halsfluss: Barn med streptokockinfektion, t.ex. halsfluss, bör däremot stanna hemma minst två̊ dygn i samband med antibiotikabehandling för att undvika smitta i barngruppen.
Ögon: Har barnet röda ögon och samtidigt snuva/förkylning men orkar aktiviteter, kan det vara i barngruppen. Har däremot barnet variga ögon som klibbar ihop och måste tvättas flera gånger dagligen ska barnet vara hemma.
Löss: Vid utbrott ska barnet behandlas då lus/ägg/gnetter hittats. Även familjemedlemmar ska då kammas och behandlas för att förhindra upprepad smittbildning. Efter behandling går barnet som vanligt på förskolan.
Svinkoppor: Gulaktiga såriga utslag runt näsa och mun samt ibland även på fingrar, armar, bål och ben. Mycket smittsamt. Sprider sig lätt i barngruppen. Mycket viktigt med god handhygien. Barnet smittar tills såren är läkta. När utslagen inte längre vätskar kan barnet återgå till förskolan.
 
Utdelning av läkemedel, medicin, penicillin, slemlösande mm Förskolans personal delar inte ut eller medicinerar pga. det medicinska ansvaret som vi då tar på oss, med dokumentation mm.

Mer information:
Ring 1177,www.vårdguiden.se, När ditt barn blir sjukt, Smittskyddsinstitutet.

För att allt ovanstående ska fungera är det viktigt att ett förtroende råder mellan föräldrar och personal.