collage_object

pyttebo

På Pyttebo finns det HT-17/VT-18 9 barn fördelade på två grupper i åldern 2-3 år. Vi huserar på ovanvåningen i en av de gamla lärarbostäderna. Huset är ett gammalt renoverat hus från början av 1900-talet. Här arbetar vi: Cia Håkansson, waldorfförskolelärare och Eva Horn, barnskötare och waldorfförskolelärarstudent samt Camilla Davey (vår fasta vikarie)- barnskötare.

De yngsta barnen på vår lekskola går i småbarnsgrupperna. De är oftast 4 barn i en grupp med en egen pedagog, en tydlig anknytningsperson. De yngsta barnen är inga gruppbarn utan små söta egoister! De har ett gränslöst behov av omvårdnad och lyhördhet. De grundläggande behoven kan med kärlek och tid tillgodoses i en liten grupp. Samma pedagog tar hand om barnet till det blir dags att börja i storbarnsgruppen.

Det byggs upp en förtrolig relation mellan varje litet barn och dess pedagog.  Dagarna är kontinuerligt upplagda så att alla småbarn känner igen sig och känner sig trygga. Barnen går ut och leker i den härliga utemiljön och följer naturens skiftningar 2 gånger om dagen.