collage_object

Dagens och veckans rytm i storbarnsgrupperna

Klockan 7 öppnar lekskolan på Backebo. De barn som lämnas innan 7.30 lämnas alltså alltid på Backebo. Därefter öppnar Tomtebo 7.30. Vi serverar frukostgröt fram till klockan 8.30.  

I övrigt består fm av lek och vi har oftast någon aktivitet på gång som barnen får välja att vara med i om de vill. Oftast har dessa aktiviteter anknytning till årstiden. På sensommaren och hösten saftar och syltar vi, mjölksyrar, torkar äppelringar, maler säd, tovar, blandar lavendelschampo (bra i lustider) och framåt jul sätter pepparkaksbaket igång.

Vid ca 9.50 plingar vi och det är dags att ställa i ordning efter leken. Alla hjälps åt. Efter det har vi samling med sång, lek och rörelse. Även denna återknyter mycket till årstidernas växlingar eller vad som kommit ur barnens lek under förmiddagen.Sen har vi téstund tillsammans som följs av utelek.

Varje måndag brukar vi också gå på en promenad i omgivningarna. Vi tar med oss korgar och plockar med oss vackra och spännande saker som vi hittar på vägen. Blommor, svampar, kottar, kastanjer, bär mm. Hardeberga är fullt av skatter!

På onsdagar är det utflyktsdag. Vi går oftast till den gamla eken vid kullarna.
Är det vinter och kyligt går vi in efter att vi ätit vår matsäck och kommit ner till lekskolan igen. Då blir det fotbad, fotmassage och saga.
Varma höst, vår och sommar utflyktsdagar är vi ute hela dagen efter téstunden.
De andra dagarna i veckan går vi in ca. 12.00, tvättar händer och har en liten samling innan maten. Ca. 12.30 sätter vi oss till bords, läser en matvers och äter.
Vi hjälps åt att duka av efter maten och sedan blir det vila och saga på våra fällar. Vid ca. 14.00 är vilan slut och barnen får vars en fruktbit innan det är dags att gå ut igen.

Resten av eftermiddagen är vi ute. Ungefär klockan 14.50 har vi mellanmål efter vilket många mammor och pappor väljer att hämta.
Ca. 15.30 lämnar vi över våra barn till eftermiddagsfröknarna.

Rytmen

Den, för barnen, välkända rytmen går genom såväl dagen som veckan och året. Den är en stärkande och trygg upplevelse för de yngre barnen. Allt från varje dags eftermiddagsvila till att veckans saga på fredagen förvandlas till bordsspel, uppackningen av sin egen matsäck varje onsdag till firandet av solens återkomst under tidig vår, allt ger en känsla av igenkännande och helhet.
Det sociala samspelet på lekskolan kan vara både nytt och utmanande för barnen. Mycket krafter sätts i rörelse.  

Genom att varva vardag med årstidernas högtider och lek med vila ges barnen en möjlighet till in och utandning. Det skapar balans i barnets livssinne som ger hälsa och välmående. Det ger dem kraft att leka, socialisera och därmed utvecklas.
LOVEN (vi följer Lunds Waldorfskolas och därmed Lunds kommuns skollov)
Genom att varva vardag med årstidernas högtider och lek med vila ges barnen en möjlighet till in- och utandning. Det skapar balans i barnets livssinne som ger hälsa och välmående. Det ger dem kraft att leka, socialisera och därmed utvecklas. Precis som nattens sömn ger oss nya krafter ger loven barnen en välbehövlig tid till vila och återhämtning. Höstterminens intensiva arbete med nya kompisar och en ny dynamik brukar göra att just höstlovet är av stor vikt för barnen. 
Efter loven brukar barnen komma tillbaka fulla av livskraft och längtan efter sina kamrater. Vi månar väldigt mycket om att barnen får denna välgörande utandning och vila som loven ger och följer därför Lunds Waldorfkolas alla lov.  
Under loven har våra medarbetare (huvudpedagoger i barngrupperna) bla. föräldrasamtal, planering, dokumentation och annat som inte hinns med under en arbetsdag. Vi strävar istället efter att pedagogerna skall vara närvarande i barngrupperna under barnens vistelsetider så lång det är möjligt. De barn som behöver omsorg slås ihop och vistas med kända vikarier på plats.

Lekens flöde

Den fria leken är självaste kärnan i vår pedagogik. På morgonen vill vi som pedagoger ge barnen såväl tid som goda förutsättningar till att komma in i och ostört få fortsätta med lekandet. Vi vill undvika avbrott i detta pågående arbete som leken innebär för barnen. Sena knackningar kan störa de barn som är mitt uppe i leken likväl som det är svårt för de barn som kommer in att hitta ett sammanhang i den redan pågående leken. Därför ber vi er att respektera leken och lämna era barn senast 9.00.

Hämtning

I hela Hardeberga by gäller högst 30km/h. Även på cykelvägen utanför lekskolan kan det komma snabb trafik. Det är mycket biltrafik men också lastbilar, moppar, cyklar och hästar trafikerar våra små vägar.
Vid hämtning gäller därför att barnen endast får lämna lekskolan tillsammans med sina föräldrar. Och då endast via våra grindar.

Lekmaterial

Vårt lekmaterial är enkelt utformat och ofta i naturmaterial för att främja såväl sinnesupplevelsen som fantasi kraften hos barnet.
Ett gosedjur får vara med på vilan (under resten av dagen brukar det ligga på barnets hylla i hallen) alla övriga leksaker stannar hemma.

Städning

Genom att bjuda in föräldrar och barn att tillsammans städa på lekskolan ca två ggr/termin behåller vi en fin tradition.
För föräldrarna är det ett bra tillfälle att uppleva sitt barns lekskola och veckans synliga spår av aktiviteter. För barnen är det fint att få visa mamma och/ pappa lekskolan under mer privata förhållanden.
Det är också ett utmärkt tillfälle att tillsammans ta hand om och vårda det som finns runtomkring oss.  
Det är okej att byta med någon annan om tiden man blivit tilldelad inte passar en. Städlista med instruktioner finns uppsatt i städskrubben allt, städmaterial finns också där.