collage_object

Vårterminen 2019

Måndag 7 januari: Välkomna tillbaka!

Onsdag 23 januari: Sista dag att anmäla de barn som behöver barnomsorg v. 8 under februarilovet. Maila till lovanmalningar@hardebergawaldorfforskola.se *
*(Genom att varva vardag med årstidernas högtider och lek med vila ges barnen en möjlighet till in- och utandning. Det skapar balans i barnets livssinne som ger hälsa och välmående. Det ger dem kraft att leka, socialisera och därmed utvecklas. Precis som nattens sömn ger oss nya krafter ger loven barnen (och de vuxna) en välbehövlig tid till vila och återhämtning. Barnen brukar komma tillbaka fulla av livskraft och längtan efter sina kamrater.Vi månar väldigt mycket om att barnen får denna välgörande utandning och vila som loven ger och därför följer lekskolan Lunds Waldorfkolas lov)

Torsdag 24 januari: Soppkväll Tomtebo, Backebo Västan och Backebo Östan var för sig 16-19.

Fredag 25 januari: Teater med Thomas Whiehe "Gastoq" på Backebo 13.30.

Torsdag 14 februari: Studiedag. Lekskolan är stängd.

Fredag 15 februari: Solfest (endast för barnen)

Vecka 8: Februarilov *

Onsdag 20 mars: Sista dag att anmäla de barn som behöver barnomsorg v. 16 under påsklovet. Maila till lovanmalningar@hardebergawaldorfforskola.se *

Torsdag 21 mars: Föräldramöte i alla barngrupper 18 - 20

Fredag 12 april: Påskfest för barnen

Vecka 16: Påsklov 15 -18 mars *

Lördag 27 april: Trädgårdsdag kl. 10 – 15. Vi vårstädar, planterar och gör fint tillsammans i trädgården. Lekskolan bjuder på lunch.

Onsdag 8 maj: Sista dag att anmäla de barn som behöver barnomsorg v. 26, sista veckan innan sommarlovet. Maila till lovanmalningar@hardebergawaldorfforskola.se *

Torsdag 30 maj: Lekskolan bjuder in alla familjer m.fl. att fira Waldorf 100 år hos oss på lekskolan. I år är det 100 år sedan den första Waldorfskolan startade i Stuttgart 1919, detta firas inom Waldorfverksamheter världen över. Vi vill uppmärksamma detta genom att bjuda in er och fira med oss.
Alla tar med sig något matigt och kakigt och så gör vi knytis i det gröna.

Fredag 31 maj: Studiedag. Lekskolan är stängd.

Fredag 7 juni: Lekskolans sommarfest. Tänk på denna tid om ni behöver ta ledigt från ert arbete.
Föräldrar förbereder från kl. 10. Festen börjar kl. 12. Vi vill påminna om att denna fest är en överraskning för barnen, så håll den hemlig.

Onsdag 19 juni: Sista lekskoledagen med ordinarie fröknar

Torsdag 20 juni: Planeringsdag. Lekskolan är stängd.

Vecka 26: Barnomsorg med vikarier för de barn som har anmälts till denna vecka.

Onsdag 7 augusti: Välkomna tillbaka efter sommarlovet för de barn som redan går på Lekskolan. Nya barn bestämmer tillsammans med respektive pedagog första dag för inskolning.

Fredag 16 augusti: Då bjuder vi in till vårt traditionella Bullkalas kl. 14.